We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Details   Accept

rendi

Privacy Policy

Bevezető

A Helpy Kft. (székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41., Cg.: 19-09-520167), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai:
 • Név: Helpy Kft. (“Rendi”)
 • Székhely: 8445 Csehbánya, Újtelep utca 41.
 • Postai cím: 1097 Budapest, Pápay István utca 3 (Soroksári út 38-40 fsz. 1)
 • Cégjegyzékszám: 19-09-520167
 • A nyilvántartó bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25510788-2-19
 • Telefonszám: +36 30 181 6718
 • E-mail: [email protected]
 1. Adatvédelemért felelős munkatárs, kapcsolattartó:

III.      Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a www.rendi.hu címen online platformot (továbbiakban: “Weboldal”) üzemeltet, melyen keresztül ügyfelei (továbbiakban: „Felhasználó/Felhasználók”) takarítási szolgáltatást igényelhetnek a foglalási felület segítségével. A foglalás leadását követően az Adatkezelő egy, a weboldalon működő algoritmussal hozzárendeli azt az adatbázisában (továbbiakban: "Adatbázis") található, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő takarítási szolgáltatóhoz.

3.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre Weboldalunkon (https://www.rendi.hu/site/subscribe) az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével. A hírlevélre való feliratkozással tájékoztatjuk, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy a rendeléseihez tartozó információk alapján személyre szabott hírleveleket küldjünk. Tájékoztatjuk arról, hogy rendelései alapján profilt alkotunk Önről, mely ellen bármikor tiltakozhat. Ha kitölti feliratkozásról szóló regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait vagy a felhasználóként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet és marketing tartalmú promóciókat küldjünk az Ön számára, e-mailt fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre, továbbá felhasználjuk e-mail címét, célzott marketing tartalmú hirdetésekhez/promóciókhoz. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a hírlevél e-mailben található leiratkozás gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélküldő szolgáltatásunkról. Hírlevélküldő szolgáltatás elérhetősége: (www.mailchimp.com). Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai 24 órán belül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

3.2. Regisztráció során megadandó adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Jelszó

Ha kitölti a regisztrációs űrlapot (https://www.rendi.hu/site/aff2#registration) és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, e-mailben visszaigazolást fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A felhasználófiók regisztrációjának befejezéséhez a kapott e-mailben található „fiók aktiválása” linkre kell kattintani. A fiókjába felhasználóneve és jelszava segítségével tud bejelentkezni. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a felhasználófiókja létrehozása és fenntartása céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. A külön regisztráció elmaradása semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. Az Ön személyes adatait kizárólag felhasználófiókja megszüntetéséig tároljuk. Felhasználófiókját a „Profil törlése” linkre kattintva tudja megszüntetni. Ezt a linket bejelentkezés után felhasználófiókja menüjében találja meg. Amennyiben Ön megszünteti fiókját, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megszüntetést követően többé nem fogja tudni használni a felhasználófiókját.

3.3. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

·         Név (nem regisztrált Felhasználók esetén külön meg kell adni)

·         E-mail cím (nem regisztrált Felhasználók esetén külön meg kell adni)

·         Lakcím

·         Számlázási cím (amennyiben a lakcímtől eltér)

·         Telefonszám

·         Lakásméret

·         Rendelés azonosító

Ön használhatja Weboldalunk online rendelési felületét a következő linken: https://www.rendi.hu/site/rendeles#1 A Weboldalon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Önnel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen egy szerződés az általunk kiközvetített szolgáltatók és Ön között, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés. Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön és partner szolgáltatónkkal között létrejött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha Ön regisztrált (ez esetben a hozzájárulás visszavonásáig - ld.3.2. pont) vagy ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt vagy ha a további adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez (pl.: követelés behajtása) szükséges.

Amennyiben Ön olyan adatokat ad meg a megjegyzés rovatban, amelyeket nem kértünk a szerződés teljesítéséhez, úgy ezen adatokat nem kezeljük, azokat haladéktalanul töröljük. Opcionálisan, Felhasználóink által jellemzően megadott, azonban a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatok különösen:

·         Kapukód

·         Betegség fennállása

·         Lakáskulcs helye

Amennyiben Ön szerződést köt az általunk kiközvetített szolgáltatókkal és átutalással történő fizetést választ, az Ön banki adatait továbbítjuk az Ön bankjához a fizetése feldolgozása céljából. Ezen adatkezelés az Ön és partner szolgáltatónkkal között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a fizetés feldolgozásáig tárolja a bankja, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő a bankja számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Amennyiben Ön szerződést köt az általunk kiközvetített szolgáltatókkal és Barion fizetést választ, az Ön adatait továbbítjuk a Barion Payment Zrt. részére a fizetése feldolgozása céljából. Ezen adatkezelés az Ön és partner szolgáltatónkkal között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a fizetés feldolgozásáig tárolja a Barion Payment Zrt., kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő a bankja számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

3.4. Szolgáltatással kapcsolatos panaszkezeléshez szükséges adatok

A 3.3. pontban rögzített adatokon felül:

 • Bankszámla adatok

Amennyiben Ön szerződést köt az általunk kiközvetített szolgáltatókkal és kellékszavatossági igényeket kíván érvényesíteni, úgy az Ön rendeléséhez kapcsolódó adatokon felül megadott adatokat a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében kezeljük, ez esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja biztosítja.

3.5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatok

 • Név
 • E-mail cím

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre Weboldalunkon (https://www.rendi.hu/site/subscribe) az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével. A hírlevélre való feliratkozással tájékoztatjuk, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy a rendeléseihez tartozó információk alapján személyre szabott hírleveleket küldjünk. Tájékoztatjuk arról, hogy rendelései alapján profilt alkotunk Önről, mely ellen bármikor tiltakozhat, Ha kitölti feliratkozásról szóló regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait vagy a felhasználóként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, e-mailt fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a hírlevél e-mailben található leiratkozás gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélküldő szolgáltatásunkról. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai 24 órán belül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

3.6. Sütik és nyomon követés

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyünk honlapunkat az Ön számára és lehetővé tegyünk bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” használunk különböző oldalakon. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az ön termináleszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (ún. állandó sütik). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, Weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. A következőkben bemutatjuk az egyes sütiket.

Megkülönböztetünk szükséges és promóciós sütiket.

A szükséges sütik a weboldalunk megfelelő működéséhez szükségesek. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor, hiszen kizárólag a statikus oldalakat fogja tudni elérni, mint pl.: adatvédelem, takarítóink oldal stb.

A targetálási (promóciós) sütiket esetlegesen promóciós tevékenységet folytató partnereink helyezhetik el a Weboldalunkon és azt a célt szolgálják, hogy az adott partner információt gyűjtsön az Ön érdeklődéséről és releváns hirdetéseket jeleníthessen meg Önnek más weboldalakon.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A Google Analytics szintén sütiket használ. A sütik által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Amennyiben nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze - például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

Bármely „sütit” tehát a Felhasználó bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

A Weboldal a Google szolgáltatásain kívül a Hotjar elemző szolgáltatását is használja: Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar elemzése révén a Weboldalon lehetőségünk van a látogatóink szokásainak (pl.: mennyi időt töltenek bizonyos aloldalakon, milyen linkekre kattintanak stb.) megismerésére és kiértékelése. A funkció működése során a Weboldalon tett látogatásról gyűjtött információk továbbításra kerülnek Hotjar Írországban található szervereire, ahol ezeket a Hotjar tárolja.

Az alábbi információkat lehet az Ön készülékével és böngészőjével rögzíteni:

-          A felhasználó készülékének IP-címe (gyűjtve és anonim formátumban tárolva)

-          A felhasználó készülékének képernyőmérete

-          A felhasználó készülékének típusa és az általa használt böngésző fajtája

-          A felhasználó tartózkodási helye (csak az ország)

Hotjar segítségével a Weboldalon tett látogatás és annak használata elemzésre kerül, melyről külön jelentés készül. E funkció működése során a Hotjar harmadik felek, mint például a Google Analytics és Optimizely szolgáltatásait is igénybe veszi. Az adattovábbítás révén említett harmadik felek tárolhatják azon információkat, amelyeket a felhasználó böngészője a Weboldal megtekintése során küld (pl.: sütiket, IP ajánlatkéréseket stb.). A Hotjar által használt sütik eltérő ideig nem törlődnek, bizonyos sütik az aktuális látogatás követően automatikusan törlődnek, de léteznek olyanok is, amelyek akár 365 napig is megmaradnak.

Amennyiben a Hotjar által végzett adatnaplózást le kívánja tiltani, kérjük látogasson el az alábbi oldalra: https://www.hotjar.com/opt-out.

A Hotjar adatvédelmi szerződését itt (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) találja. 

Felhasználóink igényeinek megismerésének és weblapunk optimalizálásának céljából továbbá a Heap szoftvert (Heap Inc., továbbiakban: "Heap") is használjuk. A Heap is a felhasználók viselkedését vizsgálja sütik és egyéb technológiák által a saját eszközükön keresztül, teljesen anonim formában. A gyűjtött adatok: eszköz kijelzőjének mérete, típusa, böngésző információk, geográfiai adatok (csak az adott ország megnevezése), beállított nyelv. A Heap ezt az információt álnevesített felhasználói profilban tárolja. Sem a Heap, sem pedig az Adatkezelő ezt az információt soha nem fogja felhasználni az egyes felhasználók azonosítására vagy az egyes felhasználók további adatainak összeegyeztetésére. A Heap adatvédelmi szerződését itt lehet elolvasni. (https://heap.io/privacy)

A „süti-tájékoztatónk” elfogadásával Ön hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

3.7. Chatbot használatával kapcsolatban kezelt adatok

·         Felhasználó Messengernek megadott vezeték- és utóneve;

·         Felhasználó Messenger-azonosítója;

·         Felhasználó által megadott e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Weboldalon elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.  

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Önnel történő kapcsolatfelvétel, megkeresések megválaszolása, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje és tudomásul veszi, hogy a Facebook alá tartozó Messenger-platform is adatkezelőként jár el, a Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update .

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja

A Weboldalon a chatbot alkalmazására azért kerül sor, hogy a felhasználói megkereséseket teljesítsük, Felhasználóinkkal a kapcsolatot tartsuk, személyüket azonosítsuk. A Felhasználóval folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a Rendi Facebook oldalán bejövő messenger üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint a Felhasználó egyes válaszait a Manychat (adavédelmi nyilatkozat itt elérhető: https://manychat.com/privacy.html)  rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az [email protected] e-mail címre vagy a 1097 Budapest, Pápay István utca 3. postacímre küldött levelében

IV.       Adatkezelés időtartama, jogalapja

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységei a III. pontban részletesen rögzítetteket összegezve önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapulnak, illetve szerződés teljesítése a másik fő jogalap.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, az adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációját nem fejezi be vagy öt (5) évnél hosszabb ideig inaktív (nem rendel újabb szolgáltatást), úgy adatait az Adatkezelő legfeljebb öt (5) évig kezeli.

A szerződés megkötése és teljesítése érdekében végzett adatkezelések esetében az adatokat főszabály szerint (kivéve jogszabály eltérő előírása szerint vagy érdekmérlegelési teszt alapján jogos érdek érvényesítéséig) a szerződés teljesüléséig kezeljük. Amennyiben érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatok további tárolása, kezelése válik szükségessé, mint a fentiekben rögzítettek, úgy erről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

V. Adattovábbítás, adatfeldolgozók köre

A Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő a takarítást végző szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére továbbítja. Takarítóinkról bővebb információ az alábbi linken találhatók: https://www.rendi.hu/ourcleaners.

Ezen kívül adatfeldolgozó még, a rendi.hu weboldal tárhelyszolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató:

www.mhosting.hu | Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. | [email protected]

 

Valamint a Helpy Kft könyvelője:

http://www.benefit.hu  |  Benefit Consulting Kft. 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. V. emelet | [email protected]

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a takarítást végző szolgáltatókkal kötött szerződések titoktartási záradéka minden esetben kiterjedjen a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes adatok megtartására.

Az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett Felhasználóit haladéktalanul értesíti.

VI. (Felhasználói) Érintetti jogok

A Felhasználó, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a II. pontban rögzített adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tehát tájékoztatást ad különösen az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához (Info. tv.: zároláshoz) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás (zárolás) vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, korlátozás (zárolás) vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy mási