A Rendi weboldalán a nagyobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie-kat) használunk. A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát személyre szabott ajánlatok, valamint statisztikai adatok gyűjtése céljából. Részletek   Elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://rendi.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: http://rendi.hu/aszf.pdf

Üzemeltető adatai

Cégnév: Helpy Kft..
Székhely: 3360 Heves, Hunyadi utca 25.
Cégjegyzékszám: 10-09-035652
Adószám': 25510788-2-10
Elektronikus levélcím: info@rendi.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-89731/2015.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2015.08.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a http://rendi.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló takarítási szolgáltatást végzők (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) egyikével, aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető nem végez takarítási szolgáltatást, az Üzemeltető takarítási szolgáltatást közvetít.

2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Takarítási Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára takarítási szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol foglalást (továbbiakban: Foglalás) tud leadni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Foglalást.

3.3. A Felhasználó vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

4. Díjazás

4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  4.1.1.  A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért csak bankkártyával tud fizetni. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról. Amennyiben rendszeresen igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy a második alkalomtól kezdődően minden foglalt időpont előtt 5 nappal e-mailes értesítést kap a fizetés esedékességéről.

 4.1.2. Automata kártyás fizetés. Ha Felhasználó a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ rendszeres takarításához, bizonyos esetekben az Automata bankkártyás fizetés elérhetővé válhat. Az automata fizetés esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők.. Rendszeres takarítás esetében a rendszeres jövőbeli takarítás kiegyenlítését ügyfél kivitelezheti manuálisan profiljában, azonban 24 órával a takarítás előtt Szolgáltató ellenőrzi Felhasználó fizetési státuszát és amennyiben „Nem teljesült Fizetés”-t állapít meg, levonja automatikusan a takarítás összegét. Felhasználó rendelhet további szolgáltatásokat 24 órával a takarítás megkezdése előtt is. A takarítás végeztével Szolgáltató újbóli ellenőrzést készít 24 órával a takarítás után a fizetési státuszról és amennyiben 24 órával a takarítás előtt további szolgáltatások voltak hozzáadva a megrendeléshez, a Szolgáltató automatikusan levonja a még ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékét.

 4.1.3. Automata bankkártyás fizetés esetén Felhasználó az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

 4.1.4. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 1 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.

 4.1.5. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.

 4.1.6. Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén Szolgáltató levonhat 1500,-Ft-nyi kauciót, amely a Felhasználó oldali 24 órán belüli indokolatlan lemondás fedezete. Amennyiben a takarítás sikeresen megvalósul, a végösszegből levonódik az 1500-Ft-os kaució, így a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásnak végösszege 1500,-Ft-al csökken. Amennyiben Szolgáltató hibájából meghiúsul a szolgáltatás, 30 napon belül köteles visszautalni az 1500,-Ft-os kauciót.

 

4.1.7 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján
  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet
  • Hírlevél

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

 

    5.2.1 Fontos: Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásával az „áfás számla” gomb megnyomásával. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].
    5.2.2. A kiközvetített Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a Takarítási Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes áfás számlát állít ki.
    5.2.3. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató magányszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Takarítási Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a takarítási szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000. Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak.

6.2. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt Takarítási szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:
    6.2.1. A Takarítási Szolgáltató 150.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.
    6.2.2. Az Üzemeltető a Takarítási Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.

6.3. A Takarítási Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:
    6.3.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Takarítási Szolgáltató felé.
    6.3.2. Ilyen esetén a Takarítási Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
    6.3.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
    6.3.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási Szolgáltató részére).
    6.3.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Takarítási Szolgáltató között, mely időben a Takarítási Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.

7.5. A Takarítási Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

7.6. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket és takarítóeszközöket.

8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Takarítási Szolgáltató számára.

8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Takarítási Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.

9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
    9.1.1. A Felhasználó a Weboldalon keresztül a Foglalás időpontját megelőző legfeljebb negyvennyolc (48) óráig a Weboldalon keresztül díjmentesen törölheti, illetve módosíthatja a Foglalást.
    9.1.2. Az Üzemeltető felelőssége, hogy a lehető leghamarabb értesítse a Takarítási Szolgáltatót a Foglalás törléséről, illetve módosításáról.
    9.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időt követő negyvennyolc (48) órában törli, illetve módosítja a Foglalást, különdíj megfizetésére kötelezhető egy órányi igényelt szolgáltatás értékében ("Törlési Büntetés"). Az Üzemeltető a lehető leghamarabb értesti a Takarítási Szolgáltatót, és biztosítja, hogy a Törlési Büntetés összege kifizetésre kerül a Takarítási Szolgáltatónak.

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:
    9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Takarítási Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.
    9.2.2. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az ésszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Takarítási Szolgáltató javára.
    9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Takarítási Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.

9.3 Visszafizetések:
    9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Takarítási Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Takarítási Szolgáltatónak került kifizetésre.

10. Kedvezmények

    10.1. A takarítási szolgáltató által nyújtott százalékos kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri alkalomra rendelt takarítási szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó 10, 8 vagy 6 százalékos kedvezmény, amely az összes alkalomra érvényes. Minden más százalékos kedvezmény eseti kedvezménynek minősül. A takarítási szolgáltató által nyújtott eseti kedvezmények, mindig az új megrendelésekre vonatkoznak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze, valamint mindig az alapcsomag árából vonódik le. Rendszeres takarítás rendelése esetén, csak az első alaklomra érvényesíthető.
 Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Felhasználó, de szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelősség a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.

11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

11.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.

Hatálybalépés: 2015. 08.01